2 minute

Comisia Europeana autorizează România să acorde derogări de la aplicarea articolelor 6,7 și 8 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006

DECIZIA COMISIEI din 29.4.2020

de autorizare a României să acorde derogări de la aplicarea articolelor 6, 7 și 8 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere.

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului1, în special articolul 14 alineatul (1),

(…)

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

1.Derogările acordate în temeiul prezentului articol nu aduc atingere dispozițiilor privind limita maximă a timpului de lucru stabilită la articolul 4 din Directiva 2002/15/CE5.

2.România este autorizată să acorde următoarele derogări de la aplicarea articolului 6 alineatul (1), a articolului 7 și a articolului 8 alineatele (2) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește conducătorii auto implicați în transportul de mărfuri:

(a)creșterea de la 9 la 11 ore a timpului de conducere zilnic maxim admisibil;

(b)creșterea până la cinci ore și jumătate a perioadei maxime de conducere după care este necesară o pauză de 45 de minute;

(c)reducerea perioadei minime admisibile de repaus zilnic de la 11 la 9 ore;

(d)amânarea perioadelor de repaus săptămânal, astfel încât fiecare astfel de perioadă să poată să înceapă cel târziu la sfârșitul a șapte perioade de 24 de ore de la sfârșitul perioadei de repaus săptămânal precedente.

Articolul 2

Prezenta autorizație este valabilă până la 31 mai 2020.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează României.

______

Adoptată la Bruxelles,

29.4.2020

 

Pentru Comisie

Adina-Ioana VĂLEAN

Membru al Comisie

Documentul oficial al Comisiei Europene poate fi descarcat de AICI.

 

Ne puteti urmări pe pagina de Facebook, pe contul de LinkedIn, pe Instagram precum si pe canalul de Youtube „Transport Academy” , acolo unde te invităm să dai SUBSCRIBE pentru a urmări toate sesiunile video „Transport Academy LIVE” cu Decebal Popescu si invitatii sai.

Emisiunea Transport Academy LIVE, moderată de Decebal Popescu - săptămânal pe canalul de Youtube "Transport Academy"

 

 

Written by admin