Ce înseamnă OPERATOR ECONOMIC AUTORIZAT (AEO)?

Etapele autorizarii AEO - sursa ANAF.ro

Ce este statutul AEO ?

– Organizatia Mondiala a Vamilor (OMV) a introdus conceptul AEO in cadrul SAFE (Cadrul de standarde pentru asigurarea și facilitarea comertului global).
• OMV este o organizatie interguvernamentala care se concentreaza asupra aspectelor vamale. Aceasta functioneaza in directia elaborarii standardelor globale, precum si a simplificarii si armonizarii procedurilor vamale.
• SAFE este un cadru care stabileste o serie de standarde care sa indrume administratiile vamale internationale pentru o tranzactionare armonizata, mai simpla si mai eficienta.

– Conceptul de AEO a fost introdus ca unul dintre elementele principale ale modificarilor de securitate ale Codului Vamal al Uniunii Europene si a dispozitiilor de punere in aplicare a acestuia. Statutul este recunoscut in toate statele membre UE.

– Un statut care confirma: fiabilitatea, increderea, existenta unor proceduri adecvate, avantaj concurential.

Acte normative aplicabile:

– Regulamentul nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii
– Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) ne. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste normele detaliate ale anumitor dispozitii ale Codului vamal al Uniunii
– Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei de stabilire a unor norme pentru punerea in aplicare a anumitor dispozitii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii
– Ordinul 1486/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de operator economic autorizat
– Orientarile AEO, documentul TAXUD/B2/047/2011 – Rev. 6 – nu constituie o dispozitie juridica, dar este un instrument foarte importante pentru a ajuta operatorii economici si statele membre sa aiba o intelegere comuna a dispozitiilor legale si a modalitatilor de aplicare a acestora.

 

ORIENTARILE AEO
Ce sunt Orientarile AEO?

Orientările explica in detaliu beneficiile statutului AEO, criteriile care trebuie indeplinite, procesul general de aplicare, inclusiv modul in care autoritatile vamale revizuiesc si verifica cererea si modul in care se ia decizia de a acorda statutul de AEO. Acestea, de asemenea, schiteaza modul
in care statutul AEO este gestionat o data acordat.

Pentru cine sunt adresate?

Orientarile AEO sunt adresate atat autoritatilor vamale cat si operatorilor economici.  Acestea sunt un instrument pentru a ajuta operatorii economici si autoritatile vamale ale statelor membre sa aiba o intelegere comuna a dispozitiilor legale si a modalitatilor de aplicare a acestora.
Orientarile sunt importante, in special, pentru operatorii economici, deoarece acestea contin informatii relevante pentru a decide solicitarea statutului AEO si pentru a fi pregatiti pentru procesul de autorizare.

Unde poate fi gasit acest document?

Pe site-ul Directiei Generale a Vamilor – http://www.customs.ro/e-customs/aeo, sau pe site-ul DGTAXUD: – https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/aeo-authorised-economic-operator_en

 

Transport Academy – consultanta pentru conformare cu cerintele legislative ale RO e-Transport si optimizare operationala! Gasesti AICI detalii.

 

Tipuri de autorizatii:

(a) Operator economic autorizat pentru simplificări vamale (AEOC),
(b) Operator economic autorizat pentru securitate și siguranță (AEOS)
Ambele tipuri de autorizații pot fi deținute în același timp.

Statutul AEO acordat de un stat membru este recunoscut de autoritatile vamale din toate statele membre (art 38 alin. (4) CVU).

Cine poate solicita o autorizatie AEO?

Orice operator stabilit pe teritoriul vamal unional care deruleaza operatiuni reglementate de legislatia vamala (inclusiv IMM):
• Producatori
• Importatori/Exportatori
• Expeditori de marfuri
• Detinatori de antreopozite si alti operatori de magazii pentru depozitare
• Comisionari in vama
• Transportatori
• Alte persoane interesate: operatori de terminale, docheri și ambalatori de marfă

 

Beneficii AEO

In functie de tipul de autorizatie solicitat, atunci cand alegeti sa fiti un AEO, sunteti eligibil sa beneficiati de mai multe avantaje, care pot fi clasificate astfel:

A.Beneficii directe
-Reducerea numarului de controale fizice si de verificari ale documentelor
-Facilitarea accesului la simplificarile vamale
-Reducerea setului de date pentru declaratia sumara
-Tratamentul prioritar al transporturilor in cazul in care sunt selectate pentru control
-Alegerea locului de desfasurare a controalelor
-Notificare prealabila daca transportul a fost selectionat pentru un control vamal

B. Beneficii indirecte
-Eficientizarea sistemelor si proceselor interne
-Recunoastere drept partener comercial securizat si sigur
-Imbunatatirea relatiilor cu autoritatile vamale si alte autoritati guvernamentale

C. Alte beneficii
– Recunoastere reciproca cu tarile terte

Urmatorul tabel prezinta diferitele beneficii disponibile:

Beneficii AEO - sursa ANAF.ro

Beneficii AEO – sursa ANAF.ro

 

CRITERII AEO

Autoritățile vamale ale fiecarui stat membru poate acorda statutul AEO operatorilor economici care indeplinesc criteriile mentionate mai jos. Criteriile sunt comune tuturor statelor membre UE, iar statutul AEO obtinut intr-un stat membru este recunoscut de toate celelalte statele membre.

1. Absenta unor incalcari grave sau repetate a legislatiei vamale si a dispozitiilor fiscale in ultimii trei ani, absenta cazier (art. 39 lit. (a) din cod, art. 24 din Reg. 2015/2447) pentru:
– solicitant;
– persoana imputernicita sa il reprezinte pe solicitant sau care exercita controlul asupra gestiunii acestuia;
– angajatul responsabil cu chestiunile vamale ale solicitantului.

2. Sistem adecvat de gestionare a evidentelor comerciale si de transport (art. 39 lit. (b) din cod, art. 25 din Reg. 2015/2447)
– pistă de audit /verificari incrucisate/acces la evidente/securitate/arhivare

3. Solvabilitate financiara (art. 39 lit. (c) din cod, art. 26 din Reg. 2015/2447)
– solicitantul nu face obiectul unei proceduri de faliment;
– in ultimii trei ani anteriori depunerii cererii, plata taxelor vamale si a oricaror alte taxe, impozite sau impuneri percepute la sau in legatura cu importul sau exportul de marfuri;
– situatie financiara suficienta pentru a-si indeplini obligatiile si a-si respecta angajamentele, pentru cei trei ani anteriori depunerii cererii.

4. Standarde practice de competente sau calificari profesionale (art. 39 lit. (d) din cod, art. 27 Reg. 2015/2447)
– experienta practica dovedita de cel putin trei ani in chestiuni vamale sau
– un standard de calitate in domeniul vamal, adoptat de un organism european de standardizare sau
– absolvire curs de formare pe tema legislatiei vamale furnizat de oricare dintre urmatoarele entitati:
(i) o autoritate vamala a unui stat membru;
(ii) o institutie de invatamant recunoscuta pentru a furniza astfel de calificari de catre autoritatile vamale sau de catre un organism al unui stat membru care este responsabil cu formarea profesionala;
(iii) o asociatie profesionala sau comerciala recunoscuta de autoritatile vamale ale unui stat membru sau acreditata in Uniune pentru a furniza o astfel de calificare.

5. Standarde de securitate si siguranta (art. 39(e) din cod, art. 28 Reg. 2015/2447)
– securitatea cladirilor;
– control adecvat al accesului;
– securitatea marfurilor;
– proceduri de manipulare a licentelor de import/export
– securitatea personalului;
– securitatea partenerilor comerciali;
– programe de sensibilizare cu privire la chestiunile de securitate

 

Transport Academy – consultanta pentru conformare cu cerintele legislative ale RO e-Transport si optimizare operationala! Gasesti AICI detalii.

Etapele autorizarii AEO

Etapele autorizarii AEO - sursa ANAF.ro

Etapele autorizarii AEO – sursa ANAF.ro

Sursa informatiilor: Ministerul Finantelor Publice, Directia Generala a Vamilor.

DATE DE CONTACT

aeo_ro@customs.ro

Tel: +40 213 138 351
Adresa: Direcția Generală a Vămilor
Str. Alexandru Ivansiuc nr. 34-40,
sector 6, București

 

Transport Academy – consultanta pentru conformare cu cerintele legislative ale RO e-Transport si optimizare operationala! Gasesti AICI detalii.

Written by admin